Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2018

zglowawchmurach
8783 e316
zglowawchmurach
8782 5047
No i dlatego nie trzymamy :D
zglowawchmurach
8781 db2b 500
zglowawchmurach
8780 dbf8
zglowawchmurach

October 14 2018

zglowawchmurach
3739 e9f2 500
zglowawchmurach
3738 d9de
Reposted bySilentForestbanadonadancingwithaghost
zglowawchmurach
3737 dd10

October 06 2018

zglowawchmurach
Musisz mieć kogoś, komu nie przeszkadzają Twoje poplątane włosy i mokre od deszczu końcówki. Kogoś, przy kim będziesz mogła smarkać nos w chusteczkę, a On i tak będzie patrzył na Ciebie z miłością. Kogoś, przy kim będziesz zasypiać w spokoju i budzić się, nadal trzymając Jego dłoń. Kogoś, na kogo popatrzysz, jak śpi i z oczu polecą Ci łzy, bo poczujesz, że masz wszystko. Musisz mieć kogoś, kogo będziesz całować namiętnie w ciągu dnia i delikatnie na dobranoc. Kogoś, za kim będziesz tęsknić, mimo zaledwie jednego dnia rozłąki. Kogoś, kto będzie dawał Ci wygrywać w ping ponga i inne gry, w które będzie grał tylko dlatego, bo Ty będziesz tego chciała. Kogoś, kto Cię przytuli nawet, gdy będziesz mu dokuczać. Kogoś, kto będzie Cię zwyczajnie kochał. Po prostu. Bez żadnego ‘ale’. Kochać tak, jak się powinno kochać. Prawdziwie.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via12czerwca 12czerwca
zglowawchmurach
9362 3cd6 500
Reposted fromwyczes wyczes viaMerlinka Merlinka
zglowawchmurach
8957 6e14
Reposted fromLarryGreenSky LarryGreenSky viaMerlinka Merlinka
zglowawchmurach
7956 145c 500
Reposted fromiammistake iammistake viakrolfasolek krolfasolek
zglowawchmurach
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja vialaj laj
zglowawchmurach
Miałam go tylko polubić, a zakochałam się do granic własnych możliwości.
Nawet nie wiedziałam, że tak potrafię.
Reposted fromintimamente intimamente viaarrives arrives
zglowawchmurach
Zaniedbanie jest formą maltretowania.
— Walter Isaacson – Steve Jobs
Reposted fromTimeRush TimeRush viaarrives arrives
zglowawchmurach
7991 1584
zglowawchmurach
7990 12eb 500
zglowawchmurach
7989 33f4

June 13 2015

zglowawchmurach
1781 3f37
Reposted byoreli oreli
zglowawchmurach
Reposted fromoll oll viaoopsiak oopsiak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl