Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2015

zglowawchmurach
Musi być lepszy sposób na rozpoczęcie dnia niż wstawanie.
— Willie Nelson w swojej książce "The Tao of Willie", "Podwójny Nelson", Polityka 19/13
Reposted from1923 1923 viademijohn demijohn
zglowawchmurach
7941 c245 500
Warszawa Wschodnia, 7.11.2014
Reposted fromredshadow redshadow viademijohn demijohn
zglowawchmurach
5025 7f0c
Reposted fromretaliate retaliate viademijohn demijohn
zglowawchmurach
1765 6391
Reposted byEnjooyswiatblondynkikolektywMonasirybqwhoisjimmyshitsurileszekzukowskiSchnatterinchenvaltaribeltanedolinasmokowwruchujednostajniepopierdolonymmagolek22igotfoodmiscaulifloweranakareninastoprocentsercablaugranaaapannamakowairkaAngi447lilyofthevalleyLadyKamikaZeLove-Lifecreatebeautifulthingsblueberry77missallonejust-deliciousEllaEllatysiace-mysliHoHozooucreepandweirdoamkejtstoprocentsercanotthesamepelnaradoscimay29thHoHoelusivelaparisiennemietta-worldbe-awesome-todayselseychangecolourFelicjadragmedown
zglowawchmurach
1762 1ce3
Reposted byquickcoffeebreakelmisieqorangeugartedarthsadicFlowialiuszmatuss
zglowawchmurach
1758 46c2
zglowawchmurach
1744 1895

May 03 2015

zglowawchmurach
6239 9cd1 500

April 29 2015

zglowawchmurach
Wiesz jak to jest gdy kolejny raz uświadamiasz sobie jak naiwna jesteś? Czułaś się chciaż raz tak zdeptana, że było Ci wstyd przed samą sobą? 
— i którędy iść? którą wybrać z dróg?
zglowawchmurach
Coraz słabiej czuje sobą Ciebie.
— W.E.N.A
Reposted fromcountingme countingme viacakees cakees
zglowawchmurach
Rozum wie, że już się nie odezwiesz. A serce i tak łudzi się, że zatęsknisz. 

zglowawchmurach
Tęsknić jest łatwiej za kimś, niż po kimś.
— Puste łóżko przyprawia mnie o ból.
Reposted fromnemomen001 nemomen001 viacakees cakees
zglowawchmurach
9236 ed94
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viaoopsiak oopsiak

April 14 2015

zglowawchmurach
I już nie wiesz, czy chcesz go widzieć, czy o nim zapomnieć.
Reposted fromjouet jouet viachujowojakzawsze chujowojakzawsze
7176 a54e 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viademijohn demijohn
zglowawchmurach
0331 15ad 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viademijohn demijohn
zglowawchmurach
6190 b38f 500
Reposted fromataga ataga viademijohn demijohn
zglowawchmurach
 Czekanie to dziwny okres, powoduje ogromne i nieusuwalne zniszczenia, nawet jeżeli umie się czekać.
— Grażyna Jagielska – Miłość z kamienia. Życie z korespondentem wojennym
Reposted fromIriss Iriss viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
zglowawchmurach
zglowawchmurach
Czasem przegrywasz, innym razem wygrywasz, nieważne, liczy się walka o osiągnięcie tego, czego pragniesz. Tak więc powiedzmy, że przyjemność to wszystko, co robisz z entuzjazmem: może być w tym ból i cierpienie, ale to nie przekreśla tej podstawowej przyjemności, że wiesz, iż walczysz o to , co kochasz...
Reposted byflyingheart flyingheart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl